Back to All Events

Tons berg, Norway | Revival Alliance Conference 2017


  • Olsofjord Convention Center Brunstadveien 77, 3159 Melsomvik Norway (map)

COME AND BE INSPIRED!

FOUR DAYS OF SINGING, TEACHING AND SERVICE

For the first time, Revival Alliance has chosen to have its annual conference in Norway. The purpose of the conference is to equip, inspire and give further power and anointing to the Christians. The main message is to convey the love of Jesus, the heart of God, evangelism and the power of the gospel with signs and wonders.

Speakers: John and Carol Arnott, Bill Johnson, Heidi and Rolland Baker, Che Ahn

Worship: Martin Smith, Ruth and Marcel Preston 

 

KOM OG BLI INSPIRERT!

FIRE DAGER MED LOVSANG, UNDERVISNING OG BETJENING

For første gang har Revival Alliance valgt å ha sin årlige konferanse i Norge. Hensikten med konferansen er å utruste, inspirere og gi videre kraft og salvelse til de kristne. Hovedbudskapet er å formidle Jesu kjærlighet, Guds farshjerte, evangelisering og kraften i evangeliet med tegn og under.